Voorwaarden

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze treft u onder deze alinea aan.

Bovendien worden deze voorwaarden op uw verzoek onverwijld kosteloos toegezonden.

De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

https://www.khn.nl/uvh-nl