Exterieur

Het gebouw bestaat uit drie bouwlagen plus een kapverdieping. Binnen het bouwblok vormt nummer 105 aan de Oostertoegang een symmetrisch opgezette, zelfstandige eenheid met een winkelpui geflankeerd door deuren. De architectuur is een voorbeeld van de Hollandse neorenaissance stijl die in het laatste kwart van de negentiende eeuw haar hoogtepunt bereikte. Typerend hiervoor is de gevel die verlevendigd wordt door speklagen (baksteen afgewisseld door natuurstenen banden), reliëfs, en een rijk uitgewerkte trapgevel. De over de verdiepingen doorlopende hoekerker rust ogenschijnlijk op sierconsoles met reusachtige acanthusbladeren. Een fries tussen de consoles laat een speelse voorstelling zien van kindjes die vis uit een zeilschip lossen onder het toeziend oog van de handelsgod Mercurius, die ook als kind is afgebeeld.  Boven de dakkapel van de hoekerker verheft zich een koepelvormig dak met een vlaggenmast die door een smeedijzeren sierhek wordt omgeven.

De korte gevel aan de De Ruijterkade telt drie vensterassen waarvan één als tussenlid fungeert tussen de hoekerker en een gevel die wordt afgesloten door een dakkapel met fronton en sierelementen. De brede deur aan deze zijde is van recente datum.

Op de eerste verdieping zijn gelijkvormige boogvensters waarvan de ronding is voorzien van glas-in-loodramen met sierlijke florale motieven die reeds de Jugendstil aankondigen. Op de borstweringen tussen de verdiepingen zijn respectievelijk tegelversieringen en blokjes met verticale gleuven aangebracht.

De verschillende elementen van deze druk geleden gevelcompositie worden samengevoegd door het ononderbroken hoofdgestel met geornamenteerd fries en getande kroonlijst.

 Indien u meer wilt weten over het Amsterdams Erfgoed kunt u de website van hen raadplegen www.amsterdam.nl/erfgoed